AstroNox
Česky
 

Určení data pro uzavření sňatku

AstroNox Kdy uzavřít sňatek?

Kdy uzavřít sňatek?

Pro člověka je přirozené navazovat vztahy. Prostřednictvím vztahů se člověk také nejvíce učí. O sobě, o druhých, o světě, ve kterém žije, o jeho zákonitostech. Často však zapomínáme, a mnozí si to dokonce ani neuvědomují, že vztahy, a partnerské intimní vztahy zvlášť, nevytváříme proto, abychom byli šťastni, ale právě proto, abychom dotvořili, co je v nás neúplné. Partnerské vztahy totiž nejsou samoúčelné, ale jsou základem osobního růstu. Jak řekl psychiatr C.G. Jung: „Setkání dvou osobností je jako smíšení dvou různých chemických látek. Pokud vůbec dojde ke spojení, jsou obě proměněny.“

 

Každý z nás zcela jistě zažije sem tam okamžik, kdy se podivuje sám nad sebou a svým zvláštním, překvapivým chováním v kontaktu s určitým člověkem. Při každém setkání dvou lidí se totiž potkávají dvě jedinečné bytosti a jejich jedinečné energie se spojí a od té chvíle se navzájem ovlivňují a podmiňují, podobně jako ony dvě chemické látky v citátu C.G. Junga. Každá z nich má své specifické vlastnosti a vzájemným kontaktem jsou některé aktivovány, jiné potlačeny. A tak v nás někdo vyvolá vzrušení a náruživost, někdo jiný nás přinutí přemýšlet a zabývat se sebou samými, aniž bychom pocítili jakékoli erotické vzrušení. Setkávání, vztahy, dotyky, způsob, jak druhého vnímáme a on nás, vzájemná fascinace, okouzlení a přitažlivost jsou velkou alchymií, jejichž kombinace a síla jsou s každým člověkem jedinečné a neopakovatelné. To, co prožijeme s člověkem jedním už nikdy neprožijeme ve stejné podobě s druhým. Nejen proto, že neexistují dvě identické bytosti, ale také proto, že jejich jedinečnost oslovuje / vzbuzuje v každém z nás odlišné prvky jedinečnosti naší.

 

Tak vzniká podoba vztahů, které navazujeme. V předmluvě vysvětluji působení lunární energie na kvalitu daného okamžiku. Zůstaňme pro tuto chvíli u příkladu popisující vztah jako reakci dvou chemických látek.

 

Způsob, jak bude reakce obou látek probíhat, určuje nejen specifická kvalita každé z látek, ale také podmínky, za kterých k reakci dojde. Okamžik uzavření sňatku v tomto případě představuje ony podmínky.

 

Kvalita času, kdy dva lidé uzavírají manželství, nebo chvíle, od níž začínají žít ve společné domácnosti, spoluurčují další průběh vztahu. Některé vlastnosti se tak u obou partnerů posílí, jiné potlačí.

 

Charakteristika každého dne z hlediska uzavření manželství (nebo sestěhování se) je tedy vodítkem pro určení celkové atmosféry vztahu od daného okamžiku a jeho tendence vývoje. Je samozřejmé, že pokud se spojí dvě naprosto nezodpovědné osoby žijící s hlavou v oblacích v den, který podporuje nezodpovědnost a oddávání se snění, projeví se vliv této „nezodpovědné“ energie zřetelněji, než berou-li se dva lidé, kteří jsou zodpovědností chorobně zatíženi. Pro ty může naopak podobný den představovat možnost toto zatížení odlehčit. Avšak v člověku vzbuzují přehnanou zodpovědnost (nebo jiné negativní vlastnosti a sklony) různé důvody. A bez jejich určení se jen stěží rozezná trvalé zatížení od přechodného. Proto doporučuji neuzavírat sňatek v den, kdy vládne nedostatek zodpovědnosti i přesto, že jste chorobně zodpovědní. Jednoho dne byste mohli být totiž nemile překvapeni svou či partnerovou proměnou.Kvalita času, kdy dva lidé uzavírají manželství, nebo chvíle, od níž začínají žít ve společné domácnosti, podmiňují další průběh vztahu. Je tím určeno i trvání manželství.

 

Den uzavření manželství je také vodítkem pro určení celkové atmosféry vztahu. Některé vlastnosti se podle dne a hodiny sňatku posílí a jiné potlačí. Můžete posílit zodpovědnost, s jakou partneři k manželství přistupují, můžete posílit citovou stránku vztahu, ale také materiální stabilitu manželství, apod.

 

Některé partnerovy negativní vlastnosti nebo tendence můžete eliminovat tím, že zvolíte odpovídající - vhodné datum sňatku.

K určení takového data je nutné provést psychologickou analýzu horoskopů narození obou manželů, seznámit oba s jejím výsledkem a na základě určených bodů ohrožujících jejich vztah pak společně určit priority, na které se budou chtít zaměřit při výbětu vhodného data sňatku. Na základě této konzultace s budoucími manžely pak vyhledám nejvhodnější datum. Tento rozbor může například posílit zodpovědnsot ve vztahu, posílit vzájemné sdílení, snížit sklon k žárlivosti a podezírání nebo k nevěře, ale také potřebu partnera/ů vyhledávat samostanou zábavu mimo domov, apod. Tato analýza je časově velmi náročná a její cena je 9.500 Kč bez DPH.

 

Nebo si můžete objednat pouze zjištění vhodného data k sňatku ve vztahu k trvalosti vztahu, jednoduše řečeno, data, které zajistí, že vztah vydrží. (To znamená, že takto určený vhodný den sňatku nebude přihlížet k horoskopům partnerů, a nebude určen tak, aby posílil pozitivní kvality vztahu a ctnosti u obou partnerů, ani nebude eliminovat jejich negativní vlastnosti a sklony). Určení takového vhodného dne k sňatku stojí 1.500 Kč bez DPH.

 

Kairos neboli kvalita času nevypovídá o trvání času, ale určuje každému časovému bodu či úseku zcela specifickou kvalitu, která umožňuje, aby během něj došlo k takovým jevům, které jsou pro tuto kvalitu adekvátní.

 

AstroNox Sňatek

Mluvíme-li o časovém bodu nebo úseku, může se jednat o sekundu, hodinu, rok nebo století či v případě natálního horoskopu o celý lidský život. Posuzujeme-li pak určitou činnost nebo projekt, tedy i manželství, vycházíme z okamžiku jeho uzavření, který má určitou nezměnitelnou specifickou kvalitu – kairos, která určuje nejen průběh, ale i konečný výsledek.

 

Takto se dá tím pádem také zjistit, jak dopadne nejen manželství, které bylo uzavřené v určitý den, ale i například stavba domu, otevření firmy, operace, dieta…

                                                                        

 

Tuto službu si můžete objednat na andrea@astronox.com a můžete si vybrat z:

 

- základní určení vhodného dne k sňatku, které je zaměřeno na trvání manželství (bez studia horoskopu partnerů)

Cena. 1.500 bez DPH

 

- dokonalé určení vhodného dne k sňatku, které je zaměřeno nejen na trvání manželství, ale i na jeho kvalitu (se  studiem horoskopu obou partnerů a konzultací)

Cena. 9.500 bez DPH

 

 

 

 

    
    
Fáze

  
    
    
LunaLuna vychází v 10:59 a zapadá v 22:55
SlunceSlunce vychází v 04:07 a zapadá v 20:08
    
    
LNG_SPRINGJaro začíná 01.01. v 01:00
LNG_SUMMERLéto začíná 01.01. v 01:00
LNG_AUTUMNPodzim začíná 01.01. v 01:00
LNG_WINTERZima začíná 01.01. v 01:00
    
    
    
Aktuální postavení planet
12.07.2024 - 20:30
Planeta Slunce v Kozorohu Znamení
Planeta Měsíc / Luna ve Lvu Znamení
Planeta Merkur v Kozorohu Znamení
Planeta Venuše ve Střelci Znamení
Planeta Mars v Beranu Znamení
Planeta Jupiter ve Vodnáři Znamení
Planeta Saturn v Kozorohu Znamení
Planeta Uran v Býku Znamení
Planeta Neptun v Rybách Znamení
Planeta Pluto v Kozorohu Znamení

Vypočítat, v jakém znamení stály planety v den narození

 
Datum:
..
 
Čas:
: 
 
  • Zvolte datum a čas narození a klikněte na tlačítko "OK".
  • Výpočet je omezen na dobu mezi 01.01.1900 a 31.12.2010 a také na oblast ČR a střední Evropy (pro časové pásmo GMT +1 hodina).
  • Pokud Vaše datum leží mimo toto období nebo jste se narodili jinde, než ve střední Evropě, kontaktujte nás.
  • Pokud neznáte čas svého narození, ponechte přednastavený čas na poledne 12:00.
    
         
    
 
 
    
Sklo pro ženy Sklo pro ženy: Skleněný pilník Se Swarovski Ocelové šperky Český granát Šperky preciosa Bižuterie Skleněné figurky Skleněné květiny České sklo Svatba
 
Zpět na začátek